Naše stránky používajú cookies na zabezpečenie plného rozsahu funkcií (registrácia/prihlasovanie, nákupný košík, online platba). Tieto cookies majú podľa účelu životnosť od 1 hodiny do 365 dní od ich vzniku. Ďalšie cookies môže ukladať analytická služba Google Analytics. Cookies neobsahujú osobné údaje v čitateľnej podobe a v žiadnom prípade sa nesprístupňujú tretím stranám. Ak nezmeníte nastavenie Vášho prehliadača, používaním našich stránok vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií

ROZUMIEM A SÚHLASÍM

Základy intervenčnej epidemiológie

Zuzana Krištúfková, a kol.

Hodnotenie čitateľov

Zatiaľ nehodnotené

Vaša cena:

8,00 €

Poštovné
zadarmo

Detaily

  • 92 strán, mäkká väzba, slovenský jazyk

O knihe

Skriptá sú určené študentom verejného zdravotníctva, medicíny a iných odborov.

Pri ich zostavovaní autori vychádzali z podkladov, ktoré sa používajú pri výučbe v rámci programu EPIET (Európsky program vzdelávania v oblasti intervenčnej epidemiológie). V textoch sú použité reálne epidemiologické štúdie, jednak zahraničné, ale aj slovenské údaje a príklady.

Skriptá sú koncipované v dvoch verziách, jedna pre lektora – vyučujúceho a druhá pre študenta. Lektor vedie študenta pri vyšetrovaní epidémie, pomáha mu uvažovať o odborne zdôvodnených a logicky na seba nadväzujúcich krokoch, poskytuje mu postupne získané reálne údaje. Študentovi tak simuluje vyšetrovanie epidémie tak, ako sa reálne vykonáva v teréne.

Príklady logicky vyúsťujú v opatrenia, ktoré sa prijímajú na základe vedecky overených dôkazov a nezabúda sa ani na kontrolu ich účinnosti.

O autorovi

Zuzana Krištúfková

Zuzana Krištúfková

Absolventka Lekárskej fakulty hygienickej, Karlovej univerzity v Prahe. V rokoch

1981 – 1996 pracovala ako terénna epidemiologička. V rokoch 1997 – 2005 vykonávala koncepčné a metodické činnosti spojené s koordináciou surveillance infekčných chorôb, tvorbou legislatívnych predpisov vrátane aproximácie legislatívy EÚ na úseku prevencie infekčných chorôb. Spolupracovala v 22 medzinárodných projektoch a programoch EÚ a SZO zameraných na surveillance infekčných chorôb vrátane očkovania. Je autorkou inovovaného systému surveillance chrípky zavedeného v SR v roku 2006, spoluautorkou Epidemiologického informačného systému – EPIS. Od roku 2006 pôsobí na Fakulte verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, je prodekankou pre vedu, výskum a doktorandské štúdium, vedúcou Katedry epidemiológie. Venuje sa problematike vakcinológie, kvality surveillance infekčných chorôb, využívaniu epidemiologických metód v štúdiu chorôb a ich prevencie a zavádzaniu metód intervenčnej epidemiológie do praxe.

Ako predsedníčka Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti koordinuje aktivity zamerané na posilnenie dôvery odbornej aj laickej verejnosti v očkovanie. Aktívne spolupracuje vo viacerých medzinárodných projektoch zameraných na prevenciu chorôb očkovaním.

Je odborníčkou v oblasti štúdia verejného zdravotníctva na SZU a iných akademických inštitúciách. Venuje sa problematike kvality surveillance infekčných chorôb, využívaniu epidemiologických metód v štúdiu chronických chorôb a ich prevencie, výučbe a zavádzaniu metód intervenčnej epidemiológie

do praxe.

Ďalšie knihy od tohto autora:

Podrobnosti

TextZuzana Krištúfková a kol
Vydanieprvé, december 2014
VydavateľstvoPRO Banská Bystrica
Kategóriavysokoškolská učebnica
Počet strán92
FormátA4
Väzbabrožovaná
Jazykslovenský
Baleniepo 10 ks vo fólii
ISBN978-80-89057-56-6

Kontakt

Rudlovská 53
974 01 Banská Bystrica

+421 48 4141 331

IČO: 36021563 • IČ DPH: SK2020086046

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu B. Bystrica, vložka č. 4565/S

48.745599, 19.152721

Napíšte nám