Naše stránky používajú cookies na zabezpečenie plného rozsahu funkcií (registrácia/prihlasovanie, nákupný košík, online platba). Tieto cookies majú podľa účelu životnosť od 1 hodiny do 365 dní od ich vzniku. Ďalšie cookies môže ukladať analytická služba Google Analytics. Cookies neobsahujú osobné údaje v čitateľnej podobe a v žiadnom prípade sa nesprístupňujú tretím stranám. Ak nezmeníte nastavenie Vášho prehliadača, používaním našich stránok vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií

ROZUMIEM A SÚHLASÍM

Vybrané kapitoly verejného zdravotníctva II

Ivan Rovný, a kol.

Hodnotenie čitateľov

Zatiaľ nehodnotené

Vaša cena:

12,00 €

Poštovné
zadarmo

Detaily

  • 896 strán
  • pevná, laminovaný obal väzba
  • slovenský jazyk

Ukážky

O knihe

Autorský kolektív pod vedením prof. MUDr. Ivana Rovného, PhD., MPH, v monografii „Vybrané kapitoly verejného zdravotníctva II“ nadväzuje na prvú rovnomennú časť venovanú terminológii, koncepcii odborov a legislatíve verejného zdravotníctva.

Autori v novej publikácii podrobne spracovali nasledovné tematické okruhy, spolu s relevantnou legislatívou verejného zdravotníctva:

  • Modelové situácie vo verejnom zdravotníctve a ich riešenia
  • Štátny zdravotný dozor a dokumentácia vo verejnom zdravotníctve
  • Hygiena detí a mládeže
  • Životné prostredie a zdravie
  • Hygiena výživy a zdravie

Monografia je určená najmä študentom zdravotníckych odborov a doktorandského štúdia, ale tiež profesionálom verejného zdravotníctva a všetkým odborníkom, zaoberajúcim sa problematikou zdravia obyvateľstva.

O autorovi

Ivan Rovný

Ivan Rovný

Absolvent Lekárskej fakulty hygienickej Karlovej univerzity v Prahe v roku 1975, po ukončení štúdia od roku 1975 až do roku 1979 pracoval na Okresnej hygienickej stanici v Martine (neskôr Ústav hygieny a epidemiológie, resp. Štátny fakultný ústav SR). Atestáciu z hygieny a epidemiológie, nadstavbovú atestáciu z hygieny životného prostredia získal na Inštitúte pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov, PhD. získal na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej Univerzity, MPH získal na Slovenskej zdravotníckej univerzite, pedagogickú hodnosť docent získal na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity, pedagogickú hodnosť profesor získal na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety v Bratislave.

V minulosti pracoval na MZ SR vo funkciách: vedúci oddelenia hygieny a epidemiológie, generálny riaditeľ sekcie hygieny a epidemiológie, štátny tajomník, hlavný hygienik SR a riaditeľ ÚVZ SR. Vo verejnom zdravotníctve absolvoval odborné stáže v ZSSR, USA, Kanade, Turecku, Švajčiarsku, Bulharsku, na Kube, v Maďarsku, Dánsku a Nemecku.

V rokoch 2005 – 2009 zastával funkcie prodekana pre vysunuté vzdelávanie vo verejnom zdravotníctve a vedúceho katedry environmentálneho zdravia Fakulty verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. Je odborným garantom verejného zdravotníctva na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Od októbra 2010 pôsobí na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety na Katedre verejného zdravotníctva.

Ďalšie knihy od tohto autora:

Podrobnosti

Vydanieprvé, december 2013
Vydavateľstvo PRO Banská Bystrica
Kategóriaodborná literatúra, medicína, verejné zdravotníctvo
Počet strán896
Formát17 x 24 cm
Väzbapevná, laminovaný obal
Jazykslovenský
ISBN978-80-89057-44-3

Kontakt

Rudlovská 53
974 01 Banská Bystrica

+421 48 4141 331

IČO: 36021563 • IČ DPH: SK2020086046

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu B. Bystrica, vložka č. 4565/S

48.745599, 19.152721

Napíšte nám