Naše stránky používajú cookies na zabezpečenie plného rozsahu funkcií (registrácia/prihlasovanie, nákupný košík, online platba). Tieto cookies majú podľa účelu životnosť od 1 hodiny do 365 dní od ich vzniku. Ďalšie cookies môže ukladať analytická služba Google Analytics. Cookies neobsahujú osobné údaje v čitateľnej podobe a v žiadnom prípade sa nesprístupňujú tretím stranám. Ak nezmeníte nastavenie Vášho prehliadača, používaním našich stránok vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií

ROZUMIEM A SÚHLASÍM

Registrácia zákazníka

Prečítajte si naše Informácie a poučenie o právach v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (GDPR)

Fakturačné údaje

Ostatné údaje

Dodacie údaje – vyplňte, ak sú iné ako fakturačné

Oboznámil som sa s Pravidlami o ochrane osobných údajov a súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov
Chcem odoberať novinky vydavateľstva PRO a súhlasím so zasielaním obchodných oznámení na môj e-mail

Kontakt

Rudlovská 53
974 01 Banská Bystrica

+421 48 4141 331

IČO: 36021563 • IČ DPH: SK2020086046

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu B. Bystrica, vložka č. 4565/S

48.745599, 19.152721

Napíšte nám