Naše stránky používajú cookies na zabezpečenie plného rozsahu funkcií (registrácia/prihlasovanie, nákupný košík, online platba). Tieto cookies majú podľa účelu životnosť od 1 hodiny do 365 dní od ich vzniku. Ďalšie cookies môže ukladať analytická služba Google Analytics. Cookies neobsahujú osobné údaje v čitateľnej podobe a v žiadnom prípade sa nesprístupňujú tretím stranám. Ak nezmeníte nastavenie Vášho prehliadača, používaním našich stránok vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií

ROZUMIEM A SÚHLASÍM

Óda na radosť

Milan Rúfus

Hodnotenie čitateľov

Vaša cena:

Vypredané

Poštovné
zadarmo

Ukážky

O knihe

„Iba deti majú právo na darovanú radosť. Dospelí si svoju čistú radosť musia vyzápasiť na ľudskom údele. Nevybojovaná radosť sa rýchlo zmení na radovánky. Radovánky sa pozvoľna zmenia na prázdnotu, ktorá je opakom radosti: smútok z prázdna.“Milan Rúfus

Prvý zväzok edície

Kniha ako zázrak! Je zázračné čítať dielo Milana Rúfusa, prežívať filozofickú hĺbku jeho myšlienok a precítiť poetickú krásu stavby básne. Je úžasné počúvať hlas Gustáva Valacha a vnímať nuansy intonácie nádhernej slovenčiny. Je krásne uvedomiť si za dokonalým zvukovým tvarom cit režiséra Vladimíra Ruska. Je vzácnou istotou vedieť, že v našom národe máme aj takýchto ľudí.

Edíciu Knihy na počúvanie sme začali Ódou na radosť – asi tým najkrajším, čo nám báseň života mohla dopriať. Pôvodnú rozhlasovú nahrávku dopĺňa báseň Posledná opona Gustáva Valacha, ktorou sa autor Milan Rúfus rozlúčil so svojím priateľom.

Edícia Knihy na počúvanie

približuje čitateľom-poslucháčom jednu krásnu životnú radosť, známu ešte z detstva – radosť z krásy jazyka, radosť z počúvania krásneho slova. Knihy vychádzajú v príjemnom, bibliofilskom formáte spolu so záznamom umeleckého prednesu na CD.

Komentáre čitateľov (1)

Ing. Igor Patráš (29.3.2009)

Na Vianoce sme od obchodného partnera dostali v taške s prezentmi aj CD - Óda na radosť. Keď som si pozrel recitátora, hneď som tušil, že to bude výnimočné. Od prvého vypočutia je toto CD pre nás mimoriadnym pokladom pre chvíle pohody. Doma pijeme slávnostnú kávu ticho počúvajúc krásne verše majstra Rúfusa čítané nádherným barytónom ďalšieho majstra slova pána Valacha. Vďaka Vám vzácni majstri a aj vydavateľovi tohto pokladu.

O autorovi

Milan Rúfus

Milan Rúfus

Slovenský básnik, literárny historik, prekladateľ a esejista. Narodil sa v Závažnej Porube (1928) v rodine murára a vzdelanie získaval v ľudovej škole v rodisku, na gymnáziu v Liptovskom Mikuláši, kde v roku 1948 úspešne zmaturoval a v rokoch 1948 – 1952 študoval slovenčinu a dejepis na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po skončení vysokoškolského štúdia zostal na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského ako pedagóg. Prednášal dejiny slovenskej a českej literatúry. V školskom roku 1971 – 1972 pôsobil na univerzite Instituto Universitario v Neapole, kde prednášal slovenský jazyk a literatúru. Od roku 1990 do svojej smrti (2009) žil na dôchodku v Bratislave.

Prvé básne publikoval v časopisoch Prameň, Nový rod, Mladá tvorba a Borba. Debutoval básnickou zbierkou Až dozrieme (1956), ktorá znamenala výrazný posun dobového chápania poézie. Jeho tvorbu ovplyvnil symbolizmus, mal silné sociálne cítenie a nechal sa inšpirovať i dielom fotografa Martina Martinčeka. Inšpiroval sa slovenskou ľudovou slovesnosťou a dielami viacerých slovenských maliarov. Okrem tvorby pre dospelých sa venoval aj písaniu kníh pre deti a mládež. Tvorbou patrí k najvýraznejším básnickým zjavom. Predstavil sa ako básnik s autonómnym pohľadom na životné a morálne hodnoty ľudského konania, na lásku, pravdu, krásu, utrpenie a tragiku človeka i sveta druhej polovice 20. storočia. Veľmi vnímavo a citlivo hľadá zmysel a podstatu ľudského života.

Okrem vlastnej tvorby tiež prebásnil Dobšinského Prostonárodné slovenské povesti a venoval sa prekladom z nórčiny, španielčiny, ruštiny a češtiny. Jeho diela vyšli knižne v angličtine, bulharčine, češtine, francúzštine, maďarčine, nemčine, nórčine, poľštine, rómčine, ruštine, taliančine a ďalších jazykoch.

(zdroj: sk.wikipedia.org)

Ďalšie knihy od tohto autora:

Podrobnosti

Vydanieprvé, august 2007
Kategóriabeletria, poézia
EdíciaKnihy na počúvanie
Zväzokprvý
Umelecký prednesGustáv Valach
Réžia záznamuVladimír Rusko
Grafický dizajnRobert Brož
Ilustrácietypografické štúdie
Počet strán36
Formát15 x 15 cm
Väzbapevná, s vloženým CD
ISBN978-80-89057-15-3
SOZA BIEMXW 0007-2-831

Kontakt

Rudlovská 53
974 01 Banská Bystrica

+421 48 4141 331

IČO: 36021563 • IČ DPH: SK2020086046

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu B. Bystrica, vložka č. 4565/S

48.745599, 19.152721

Napíšte nám